ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ บมจ.

webmaster@charnissara.co.th
ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ บมจ.

Full Description


ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ บมจ.
ให้เช่าอาคารชุด สำนักงานและศูนย์การค้าที่อยู่ (ภาษาไทย)

2922/200 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

2922/200 10th FL., Charn Issara Tower II Bldg., New Phetchaburi Rd., Bangkapi, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2308-2020

Fax

0-2308-2990