ชาญพานิชกิจ หจก.


ชาญพานิชกิจ หจก.

Full Description


ชาญพานิชกิจ หจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

56/36-38 หมู่ 2 งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี

Address (English)

56/36-38 Moo 2, Ngamwongwan Rd., Bangkhen, Mueang, Nonthaburi

Zip code

11000

Tel.

0-2588-1892-3

Fax

0-2580-2148

...