ชาญนครวิศวกรรม บจก.


ชาญนครวิศวกรรม บจก.

Full Description


ชาญนครวิศวกรรม บจก.
รับเหมาออกแบบ และก่อสร้างอาคารโรงงานที่อยู่ (ภาษาไทย)

50/1 หมู่ 20 งามวงศ์วาน 57 งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

50/1 Moo 20, Ngamwongwan 57, Ngamwongwan Rd., Latyao, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2105-0999, 0-2589-4188, 0-2953-0031-3

Fax

0-2589-2932, 0-2580-1852

...