ชนะ ชนะชัยการช่าง บจก.


ชนะ ชนะชัยการช่าง บจก.

Full Description


ชนะ ชนะชัยการช่าง บจก.
รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่งภายในที่อยู่ (ภาษาไทย)

81/13 หมู่บ้านเสนานิเวศน์ 119/8 พหลโยธิน 32 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม.

Address (English)

81/13 119/8, Phahonyothin 32 Rd., Chorakhebua, Latphrao, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2907-1837, 0-2907-2190

Fax

0-2578-0436

...