ชัยสุวรรณสหะ บจก.


ชัยสุวรรณสหะ บจก.

Full Description


ชัยสุวรรณสหะ บจก.
ผลิต จำหน่ายและติดตั้งประตูเหล็กยืดที่อยู่ (ภาษาไทย)

420 ตรอกสลักหิน รองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม.

Address (English)

420 Trok Salakhin, Rongmueang Rd., Rongmueang, Pathumwan, Bangkok

Zip code

10330

Tel.

0-2214-3390, 0-2215-2584, 0-2215-7583

Fax

0-2215-5174