ไชยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.


ไชยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

Full Description


ไชยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.ที่อยู่ (ภาษาไทย)

793, 795 เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.

Address (English)

793, 795 Ekkachai Rd., Bangbon, Bangbon, Bangkok

Zip code

10150

Tel.

0-2894-2793

Fax

0-2894-2945