ไชยเจริญการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ บจก.

contact@chaicharoenprint.com
ไชยเจริญการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ บจก.

Full Description


เราบริการและสินค้าด้านการพิมพ์ที่ครบวงจรงานพิมพ์ทุกประเภท โดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาควบคุมการทำงานพร้อมกับเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

รับผลิตงานบรรจุภัณฑ์ทุกประเภทและงานสิ่งพิมพ์ทั่วไป สามารถผลิตชิ้นงานได้ประมาณ 200,000,000 ชิ้น/ปี  บริการครบวงจร เช่น ออกแบบ, แยกสี จนถึง ระบบขนส่งที่อยู่ (ภาษาไทย)

30/29 หมู่ที่ 1 ถ.เจษฎาวิถี ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

Zip code

74000

Tel.

034 452-030-2

Fax

034 452-053-4