ชัยเจริญไมตรี บจก.


ชัยเจริญไมตรี บจก.

Full Description


ชัยเจริญไมตรี บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

49/69-70 สุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กทม.

Address (English)

49/69-70 Suwinthawong Rd., Lamphakchi, Nongchok, Bangkok

Zip code

10530

Tel.

0-2988-0138-43

Fax

0-2988-0140

...