ช.สิทธิ เอ็นจิเนียริ่ง

nsitthi@ksc7.th.com
ช.สิทธิ เอ็นจิเนียริ่ง

Full Description


ช.สิทธิ เอ็นจิเนียริ่ง
ก่อสร้าง ออกแบบ รับเหมาทั่วไป รับเหมางานระบบไฟฟ้าที่อยู่ (ภาษาไทย)

44044 หมู่ 8 เจริญทรัพย์ แขวงเจริญทรัพย์ เขตลาดพร้าว กทม.

Address (English)

44044 Moo 8, Charoensap, Charoensap, Latphrao, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2538-3066, 0-2538-7720-1

Fax

0-2538-4539

...