ช.การช่าง – โตกิว คอนสตรัคชั่น บจก.


ช.การช่าง - โตกิว คอนสตรัคชั่น บจก.

Full Description


ช.การช่าง – โตกิว คอนสตรัคชั่น บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

587 อาคารวิริยะถาวร ชั้น 7-8 สุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.

Address (English)

587 Viriyathavorn Bldg., 7th-8th Fl., Suthisan Rd., Dindaeng, Dindaeng, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2277-5004

Fax

0-2277-3474, 0-2277-9474, 0-2275-3657

...