ช.การช่าง บมจ.

eng@ckplc.com, webmaster@ch-karnchang.co.th
ช.การช่าง บมจ.

Full Description


ช.การช่าง บมจ.
ผู้รับเหมางานก่อสร้างทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

587 อาคารวิริยะถาวร สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.

Address (English)

587 Viriyathavorn Bldg., Suthisanvinichchai Rd., Dindaeng, Dindaeng, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2277-0460, 0-2275-0026

Fax

0-2275-7029, 0-2277-7401

...