ช.ไชยภัทร์ก่อสร้าง บจก.


ช.ไชยภัทร์ก่อสร้าง บจก.

Full Description


ช.ไชยภัทร์ก่อสร้าง บจก.
ซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุงบ้านและอาคารที่อยู่ (ภาษาไทย)

519/3 อาคารทรัพย์บุญมา ชั้น 4 อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.

Address (English)

519/3 Supboonma Bldg., 4th Fl., Asoke-Dindaeng Rd., Dindaeng, Dindaeng, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2641-0631-4

Fax

0-2641-0637, 0-2641-0636

...