เซโต้ ฟาร์อีสท์ บจก.

info@ceteau.com
เซโต้ ฟาร์อีสท์ บจก.

Full Description


เซโต้ ฟาร์อีสท์ บจก.
ผลิตและการติดตั้งแถบระบายน้ำแนวตั้งสำเร็จรูปที่อยู่ (ภาษาไทย)

77/171 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 38 กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม.

Address (English)

77/171 Sinsathon Tower, 38th Fl., Krungthonburi Rd., Khlongtonsrai, Khlongsan, Bangkok

Zip code

10600

Tel.

0-2862-0960-7

Fax

0-2862-0780-1

...