ซี อี เอส เฟรม บจก.

cesframe@hotmail.com, cesframe@yahoo.com
ซี อี เอส เฟรม บจก.

Full Description


ซี อี เอส เฟรม บจก.
ออกแบบ ผลิต จำหน่าย และติดตั้งหน้าต่างระบายอากาศหลังคาที่อยู่ (ภาษาไทย)

59/148 หมู่ 5 นิมิตรใหม่ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กทม.

Address (English)

59/148 Moo 5, Nimitrmai Rd., Samwathawan-Aok, Khlongsamwa, Bangkok

Zip code

10510

Tel.

0-2915-7040-2

Fax

0-2915-7852