เซปคอน หจก.


เซปคอน หจก.

Full Description


เซปคอน หจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

47 เทศบาลรังสฤษเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

47 Thesabalrangsaridnua Rd., Latyao, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2954-2552-4

Fax

0-2954-2554

...