เซ็นทรัล อลูมิเนียม บจก.

info@centralaluminium.com
เซ็นทรัล อลูมิเนียม บจก.

Full Description


เซ็นทรัล อลูมิเนียม บจก.
จำหน่ายประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมที่อยู่ (ภาษาไทย)

10 โสอุดร ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

10 So Udon, Sinakharin Rd., Suanluang, Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2321-4870, 0-2322-4334

Fax

0-2321-4339