เซ็นเตอร์ ออฟ สแตนดาร์ด เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

cse@cot.co.th
เซ็นเตอร์ ออฟ สแตนดาร์ด เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

Full Description


เซ็นเตอร์ ออฟ สแตนดาร์ด เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
ออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

39/3-4 ลาดพร้าว 124 ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.

Address (English)

39/3-4 Latphrao 124, Latphrao Wangthonglang, Wangthonglang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2934-1941-2

Fax

0-2934-1949

...