เซนเทนเนียล คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมนเนจเม้นท์ บจก.

inquiry@centennialcnm.com
เซนเทนเนียล คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมนเนจเม้นท์ บจก.

Full Description


เซนเทนเนียล คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมนเนจเม้นท์ บจก.
บริการงานที่ปรึกษา วางแผนหรือควบคุมงาน งานประมาณราคาการก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

382 อาคารไนซ์ 2 ชั้น 11 รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

382 11th Fl., Nice 2 Bldg., Ratchadaphisek Rd., Samsen Nok, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10320

Tel.

0-2276-8096-7

Fax

0-2276-8098

...