ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ บจก.

eia@cel.co.th
ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ บจก.

Full Description


ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ บจก.
วิศวกรที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ที่อยู่ (ภาษาไทย)

1858/13-14 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ (ชื่อเดิม อาคารเนชั่นทาวเวอร์) ชั้น 5 บางนา-ตราด กม. 4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

Address (English)

1858/13-14 5th Fl., TCIF Tower (Old Name : Nation Tower) Bangna-Trad Rd., Km.4.5, Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2751-5100-5

Fax

0-2751-5106

...