ซีซีดี แคม เทคโนโลยี บจก.

ccdcam@hotmail.com
ซีซีดี แคม เทคโนโลยี บจก.

Full Description


ซีซีดี แคม เทคโนโลยี บจก.
นำเข้าและจำหน่ายประตูตรวจจับโลหะ เมื่อเวลาเดินผ่านที่อยู่ (ภาษาไทย)

479/367 สุทธิพร ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.

Address (English)

479/367 Suthiporn, Prachasongkroh Rd., Dindaeng, Dindaeng, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2248-6529, 0-2248-6557

Fax

0-2248-6529, 0-2248-6557 ต่อ 108