ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) บจก.


ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) บจก.

Full Description


ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) บจก.
บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

87/2 ออลซีซั่นเพลส ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้น 46 วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.

Address (English)

87/2 CRC Tower , All Seasons Place, 46th Fl., Wireless Rd., Lumphini, Pathumwan, Bangkok

Zip code

10330

Tel.

0-2654-1111

Fax

0-2685-3304, 0-2685-3300-1