คาซ่า บจก.

casa@casa.co..th
คาซ่า บจก.

Full Description


คาซ่า บจก.
ออกแบบบ้าน อาคารที่อยู่ (ภาษาไทย)

65/76 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิสิเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 8 พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

65/76 8th Fl., Chamnan Phenjati Business Center Bldg., Rama IX Rd., Huaikhwang, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10320

Tel.

0-2245-2500

Fax

0-2245-3322

...