แคร์ แอนด์ คลีน หจก.

contact@careandclean.com
แคร์ แอนด์ คลีน หจก.

Full Description


แคร์ แอนด์ คลีน หจก.
บริการทำความสะอาดที่อยู่ (ภาษาไทย)

498/5-6 พระราม 5 แขวงราชวัตร เขตดุสิต กทม.

Address (English)

498/5-6 Rama V Rd., Ratchawat, Dusit, Bangkok

Zip code

10300

Tel.

0-2241-2146, 0-2241-0596, 0-2243-4425

Fax

0-2243-4425

...