แคมฟิล ฟาร์ (ประเทศไทย) บจก.


แคมฟิล ฟาร์ (ประเทศไทย) บจก.

Full Description


แคมฟิล ฟาร์ (ประเทศไทย) บจก.
นำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องกรองอากาศ และเครื่องทำความสะอาดต่างๆที่อยู่ (ภาษาไทย)

202 อาคารเลอ คองคอร์ด ชั้นเอ 3 ห้องเอ 305 รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

202 Le concord Bldg., 3rd A Fl., Room A305, Ratchadaphisek Rd., Huaikhwang, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2694-1480-4

Fax

0-2694-1464

...