ซี-เทค ยูเนี่ยน บจก.


ซี-เทค ยูเนี่ยน บจก.

Full Description


ซี-เทค ยูเนี่ยน บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

956 สุขุมวิท 101 สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.

Address (English)

956 Sukhumvit 101, Sukhumvit Rd., Bangchak, Phrakhanong, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2331-8271-3

Fax

0-2331-8274

...