ซี.เอส.กรุ๊ป บจก.

contact@csgroup.co.th
ซี.เอส.กรุ๊ป บจก.

Full Description


ซี.เอส.กรุ๊ป บจก.
บริการป้องกัน-กำจัดปลวกและแมลงที่อยู่ (ภาษาไทย)

261/145 ศูนย์การค้านครหลวง จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม.

Address (English)

261/145 Nakorn Luang Shopping Center, Charansanitwong Rd., Bangkhunsi, Bangkoknoi, Bangkok

Zip code

10700

Tel.

0-2412-8888, 0-2412-5895, 0-2412-3077, 0-2412-5576

Fax

0-2418-1555, 0-2412-9204

...