ซี.เอส.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

smarttek@csc-inter.com, metalsheet@csc-inter.com
ซี.เอส.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

Full Description


ซี.เอส.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.
ผลิตและจำหน่ายประตูเหล็กม้วนที่อยู่ (ภาษาไทย)

10/22 หมู่ 8 พุทธรักษา ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม

Address (English)

10/22 Moo 8, Phuttharaksa Rd., Thaiban-Mai, Mueang, Mahasarakham

Zip code

10280

Tel.

0-2388-1081-2

Fax

0-2388-1080