ซี.พลัส เทรดดิ้ง บจก.

cplus@ksc.th.com
ซี.พลัส เทรดดิ้ง บจก.

Full Description


ซี.พลัส เทรดดิ้ง บจก.
จำหน่ายประตูไม้อัด ประตู-วงกบ ประตูพีวีซี พร้อมอุปกรณ์ประตู-หน้าต่างที่อยู่ (ภาษาไทย)

100/1 อาคารวรสมบัติ ชั้น 14 พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

100/1 Vorasombat Bldg., 14th Fl., Rama IX Rd., Huaikhwang, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2645-0911-4

Fax

0-2645-0915