ซี พลัส เทรดดิ้ง บจก.

sales@cplustrading.com
ซี พลัส เทรดดิ้ง บจก.

Full Description


ซี พลัส เทรดดิ้ง บจก.
ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เช่น ประตูอัดยาง ประตูลูกฟัก พื้นไม้ที่อยู่ (ภาษาไทย)

100/97 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 29 พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

100/97 Wongwanich Complex B Bldg., 29th Fl., Rama 9, Huai Khwang, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2645-0911-4

Fax

0-2645-0915