ซี.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น แอนด์ ไฮร์ คลีนนิ่ง บจก.

contact@cpsconstructions.com
ซี.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น แอนด์ ไฮร์ คลีนนิ่ง บจก.

Full Description


ซี.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น แอนด์ ไฮร์ คลีนนิ่ง บจก.
รับทำความสะอาดบนที่สูง อาคารสูง ตามโรงงาน รับจ้างเหมาทาสีอาคาร-โรงงานที่อยู่ (ภาษาไทย)

95/719 บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม.

Address (English)

95/719 Boromratchonni Rd., Arunamarin, Bangkoknoi, Bangkok

Zip code

10700

Tel.

0-2884-6529, 0-2884-7349, 0-2424-0079

Fax

0-2884-5850

...