ซี.โอ.พี.อินเวสติเกชั่น บจก.


ซี.โอ.พี.อินเวสติเกชั่น บจก.

Full Description


ซี.โอ.พี.อินเวสติเกชั่น บจก.
บริการรักษาความปลอดภัยด้านบุคคล, อาคาร, สถานที่ที่อยู่ (ภาษาไทย)

164/31-32 หมู่ 10 บางพลีซิตี้ เทพารักษ์ ก.ม.16 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Address (English)

164/31-32 Moo 10, Bangplee City, Theparak Km.16 Rd., Bangpla, Bangphli, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2730-1324-6, 0-2750-7055-6

Fax

0-2730-1327, 0-2730-1470

...