ซี.โอ.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.


ซี.โอ.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.

Full Description


ซี.โอ.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.
บริการด้านรักษาความปลอดภัย 24 ชมที่อยู่ (ภาษาไทย)

30/70 รามคำแหง 60/1 รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

Address (English)

30/70 Ramkhamhaeng 60/1, Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2374-5119, 0-2735-3603, 0-2374-9183

Fax

0-2374-9183

...