ซี เอ็ม จี เซอร์วิส บจก.


ซี เอ็ม จี เซอร์วิส บจก.

Full Description


ซี เอ็ม จี เซอร์วิส บจก.
บริการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

63/87 อุดมเดช 5 สุขุมวิท ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

Address (English)

63/87 Udomdech 5, Sukhumvit Rd., Bangmuangmai, Mueang, Samutprakan

Zip code

10270

Tel.

0-2383-2814-5, 08-6899-5223, 08-5135-1801

Fax

0-2383-2815

...