ซี เอช สกีน อินดัสตรี้ บจก.


ซี เอช สกีน อินดัสตรี้ บจก.

Full Description


ซี เอช สกีน อินดัสตรี้ บจก.
ผลิตมุ้งลวดที่อยู่ (ภาษาไทย)

109/4-5 หมู่ 2 สุขาภิบาล 1 แขวงบางแค เขตบางแค กทม.

Address (English)

109/4-5 Moo 2, Sukhaphibal 1 Rd., Bangkhae, Bangkhae, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2413-1007

Fax

0-2455-5676