ชื้อฮะฮวด อุตสาหกรรม บจก.

info@chh-thailand.com
ชื้อฮะฮวด อุตสาหกรรม บจก.

Full Description


ชื้อฮะฮวด อุตสาหกรรม บจก.
ผลิต จำหน่ายและติดตั้งบานประตู หน้าต่าง วงกบที่อยู่ (ภาษาไทย)

999 ประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื่อ กทม.

Address (English)

999 Pracharat Sai 1 Rd., Bangsue, Bangkok

Zip code

10800

Tel.

0-2587-5399

Fax

0-2587-5830