ซี.อี.เอส. บจก.

hr@ces1964.com
ซี.อี.เอส. บจก.

Full Description


ซี.อี.เอส. บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

90/40-41 อาคารสาทรธานี 1 ชั้น 15 สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.

Address (English)

90/40-41 Sathorn Thani 1 Bldg., 15th Fl., Sathon-Nua Rd., Silom, Bangrak, Bangkok

Zip code

10500

Tel.

0-2636-7788

Fax

0-2636-6200

...