ซี.ซี.พี.ซิเคียวริตี้ การ์ด บจก.

ccpmail1@gmail.com
ซี.ซี.พี.ซิเคียวริตี้ การ์ด บจก.

Full Description


ซี.ซี.พี.ซิเคียวริตี้ การ์ด บจก.
รับรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน โรงงานอตสาหกรรม สถานประกอบการทั้งของรัฐและเอกชนที่อยู่ (ภาษาไทย)

29/49 หมู่ 3 สุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กทม.

Address (English)

29/49 Moo 3, Suwinthawong Rd., Lampakchee, Nongchok, Bangkok

Zip code

10530

Tel.

0-2988-1854-5

...