บูรพาพิทักษ์ บจก.

marketing@burapapithak.com, operation@burapapithak.com
บูรพาพิทักษ์ บจก.

Full Description


บูรพาพิทักษ์ บจก.
บริการด้านการรักษาความปลอดภัย แก่ สถานที่และทรัพย์สินที่อยู่ (ภาษาไทย)

1032/193 พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

1032/193 Phaholyothin Rd., Chomphol, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2272-5525-6

Fax

0-2272-5526 ต่อ 18