บิวท์ไรท์ บจก.

info@builtright.co.th, builtright@builtright
บิวท์ไรท์ บจก.

Full Description


บิวท์ไรท์ บจก.
รับเหมาก่อสร้างบ้าน ที่พักอาศัย สำนักงาน โรงงานที่อยู่ (ภาษาไทย)

2 อาคารเค.ซี.ซี สีลม 9 สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.

Address (English)

2 KCC Bldg., Silom 9, Silom Rd., Silom, Bangrak, Bangkok

Zip code

10500

Tel.

0-2236-9956-7

Fax

0-2236-6548

...