บิวด์สบาย บจก.


บิวด์สบาย บจก.

Full Description


บิวด์สบาย บจก.
บริการออกแบบรับเหมาก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

53 ประกอบบุญ ชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Address (English)

53 Prakobboon Building, Cholprathan Rd., Suthep, Mueang, Chiangmai

Zip code

50200

Tel.

0-5322-6012

Fax

0-5322-6013

...