บิวดิ้ง โปรเทคชั่น ซีสเต็มส์ บจก.


บิวดิ้ง โปรเทคชั่น ซีสเต็มส์ บจก.

Full Description


บิวดิ้ง โปรเทคชั่น ซีสเต็มส์ บจก.
จำหน่ายประตูบานเฟี้ยมและตะแกรงที่อยู่ (ภาษาไทย)

41/17 หมู่ 6 ภูเจริญ บางนา-ตราด กม.16.5 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Address (English)

41/17 Moo 6, Phucharoen, Bangna-Trad Rd., Km.16.5, Bangchalong, Bangphli, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2740-6309

Fax

0-2740-6308