ผลิตภัณฑ์อาคาร บจก.


ผลิตภัณฑ์อาคาร บจก.

Full Description


ผลิตภัณฑ์อาคาร บจก.
จำหน่ายและผลิตวงกบ ประตู หน้าต่าง (ไม้)ที่อยู่ (ภาษาไทย)

44-50 บริพัตร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.

Address (English)

44-50 Boriphat Rd., Banbart, Pomprapsattruphai, Bangkok

Zip code

10100

Tel.

0-2223-4611, 0-2226-1875

Fax

0-2223-4611