บิลเดอร์ คอนซัลแตนท์ส บจก.

buider@anet.net.th
บิลเดอร์ คอนซัลแตนท์ส บจก.

Full Description


บิลเดอร์ คอนซัลแตนท์ส บจก.
ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

1093/49 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ ทาวเวอร์ 1 ชั้น 10 บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

Address (English)

1093/49 Central City Tower 1, 10th Fl., Bangna-Trad Rd., Bangna, Bangna, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2745-6294-7

Fax

0-2745-6297, 0-2745-6027

...