หลักทรัพย์ บัวหลวง บมจ.


หลักทรัพย์ บัวหลวง บมจ.

Full Description


หลักทรัพย์ บัวหลวง บมจ.
บริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.

Address (English)

191 Silom Complex Office Bldg., 29th Fl., Silom, Bangrak, Bangkok

Zip code

10500

Tel.

0-2231-3777, 0-2618-1000

Fax

0-2618-1001, 0-2231-3951