บี เอส เอส อินสเปคเตอร์ (2006) บจก.

bss_inspectors@yahoo.com
บี เอส เอส อินสเปคเตอร์ (2006) บจก.

Full Description


บี เอส เอส อินสเปคเตอร์ (2006) บจก.
รับเหมาก่อสร้าง ตรวจสอบอาคาร และรับตกแต่งที่อยู่ (ภาษาไทย)

59 อาคารพระราม 9 พระราม 9 เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

59 Rama IX Rd., Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10320

Tel.

0-2612-2338-9

Fax

0-2612-2014

...