ไบรท์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.


ไบรท์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

Full Description


ไบรท์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

56/99 ศรีวรา เขตวังทองหลาง กทม.

Address (English)

56/99 Sivara Rd., Wangthonglang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2538-2028, 0-2934-5625

Fax

0-2538-2028

...