ไบรท์ เอ็นเนอร์จี้ คอนสตรัคชั่น บจก.

srattaku@yahoo.com
ไบรท์ เอ็นเนอร์จี้ คอนสตรัคชั่น บจก.

Full Description


ไบรท์ เอ็นเนอร์จี้ คอนสตรัคชั่น บจก.
รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบโครงการ ซ่อม บำรุงที่อยู่ (ภาษาไทย)

45/6 สุขุมวิท 89/1 (ศรีสุกรีนิเวศน์) สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.

Address (English)

45/6 Sukhumvit 89/1, Sukhumvit Rd., Bang Chak, Phrakhanong, Bangkok

Zip code

10260

Tel.

0-2730-0691, 0-2741-2656

Fax

0-2730-0691, 0-2741-2656

...