บีซเวย์อินดัสตรีส์ บจก.


บีซเวย์อินดัสตรีส์ บจก.

Full Description


บีซเวย์อินดัสตรีส์ บจก.
จำหน่ายประตูไม้ พลาสติกที่อยู่ (ภาษาไทย)

234 หมู่ 2 อุดมสรยุทธ์ ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

Address (English)

234 Moo 2, Udomsorayuth Rd., Khlongjig, Bangpa-in, Phranakhonsi-Ayutthaya

Zip code

13160

Tel.

0-3525-8788

Fax

0-3525-8789