บวิค-ไทย บจก.

byth@ksc.th.com
บวิค-ไทย บจก.

Full Description


บวิค-ไทย บจก.
ผู้รับเหมางานก่อสร้างทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

489 บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

Address (English)

489 Bond Street Rd., Bangpood, Pakkret, Nonthaburi

Zip code

11120

Tel.

0-2960-2300

Fax

0-2960-1720

...