บอสส์ คลีนนิ่ง เซอร์วิส หจก.


บอสส์ คลีนนิ่ง เซอร์วิส หจก.

Full Description


บอสส์ คลีนนิ่ง เซอร์วิส หจก.
บริการซ่อมรอยรั่วซึมของบ้านและอาคารที่อยู่ (ภาษาไทย)

53/292 สามัคคี สุขาภิบาล แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

53/292 Samakki, Sukhaphibal Rd., Khlongkum, Buengkum, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2948-4176

Fax

0-2948-4177

...